Tổng hợp links Download Firmwares cho iPhone - iPad IOS 8.1.1

By
 Bản Update ios 8.1.1 Cho iPhone 4s - 5 -5s - 6 - 6 +
 Bản Update ios 8.1.1 Cho iPad 2 - 3 - 4 - Air - Air 2 - Mini -Mini 2 - Mini 3
8.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 2 GSM): 
iPad2,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 2 CDMA): 
iPad2,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 2 New): 
iPad2,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini Wi-Fi): 
iPad2,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini GSM): 
iPad2,6_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini CDMA):
 iPad2,7_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): 
iPad3,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 3 CDMA): 
iPad3,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 3 GSM): 
iPad3,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 4 Wi-Fi): 
iPad3,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 4 GSM): 
iPad3,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 4 GSM+CDMA): 
iPad3,6_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Air Wi-Fi): 
iPad4,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Air Cellular): 
iPad4,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Air China): 
iPad4,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): 
iPad4,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): 
iPad4,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 2 China): 
iPad4,6_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): 
iPad4,7_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 3 Cellular): 
iPad4,8_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 3 China): 
iPad4,9_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): 
iPad5,3_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Air 2 Cellular): 
iPad5,4_8.1.1_12B436_Restore.ipsw

 - Cách thứ nâng cấp xem chi tiết Cách nâng cấp ios , mọi thắc mặc xin liên hệ về 0995.778778

0 nhận xét:

Đăng nhận xét