So sánh trực quan [HÌNH ẢNH] giữa iOS 7 và iOS 6

By
Tổng thể phiên bản iOS 7 mới có vẻ nhìn tốt hơn so với người tiền nhiệm iOS6, nó mang lại một số sự quyến rũ riêng biệt điều này đã giúp iOS nổi bật.

Xem các ảnh chụp màn hình của iOS 7 và iOS 6.:


Home Screen

Ứng dụng điện thoại, với các biểu ngữ thông báo đến.


Thư mục

  Maps

La bàn
Note

Máy Tính
Lịch
Share Sheet

Chia sẻ hình ảnh thông qua Twitter

Khóa màn hình với thông báo
Email 

App Store

Trung tâm Thông báo

Đa nhiệm 

Music 

Máy ảnh 

Siri

0 nhận xét:

Đăng nhận xét