Hướng dẫn backup danh bạ cho iphone

By
Nếu danh bạ it hơn 250 số, thì có thể cài app Sim Manager (copy danh bạ trên máy sang sim)
 
Nếu danh bạ nhiều thì backup=itunes/ đồng bộ lên Gmail, Outlook...
backup=itunes thì có thể chép vào máy Nokia, và lưu ở Pc khi nào ReStore thì sync=itool vào iphone

Hướng dẫn Backup danh bạ trong iphone bằng Itunes
Hướng dẫn dưới đây là cách Backup lại toàn bộ danh bạ nằm trong Iphone của mình thông qua itunes!

- Trước hết ta connect iPhone với máy tính. Bạn mở iTunes trên máy vi tính, chọn sang thẻ Info, đánh dấu chọn phần Contacts (ở đây mình chọn lưu bằng Windows Adress Book(Win Vista sẽ là Window Contact), bạn có thể chọn lưu bằng Microsoft Outlook. Sau đó chọn All contacts và click Apply để tiến hành sao lưu danh bạ.

Các bước sao lưu danh bạ trên iPhone bằng iTunes

 
- Sau khi iPhone đồng bộ backup danh bạ lại thì vào trong Start => All Progams => Accessories => Addressbook với WinXP (Start => All Progams => Window Contac với Win Vista) tất cả các danh bạ trong sim khi import hay danh bạ mail khi add vào iphone sẽ đựơc lưu trong đó!. Muốn chỉnh sửa danh bạ người nào thì bạn chỉ cần double click vào tên của người đó.

 
- Sau khi đã chỉnh sửa xong, để lưu lại tất cả danh bạ trên máy vi tính, bạn chọn File --> Export --> Windows Adress Book (*.wab) và ngược lại để đưa danh bạ có đuôi *.wab vào rồi chúng ta sync vào iphone!

Cuối cùng chọn OK để hoàn tất quá trình sao lưu danh bạ cho iPhone của bạn. Khi cần khôi phục danh bạ, bạn chỉ cần cho iPhone đồng bộ hóa với máy vi tính thông qua iTunes.

- Sau khi đã sao lưu lại danh bạ và các tin nhắn, bạn sẽ không còn phải lo lắng vì phải kiếm lại danh bạ của từng người hay mất các tin nhắn quan trọng (của đối tác, của người yêu...).

- Ngoài cách này ra ta vẫn có thể sử dụng Winscp hay Iphone Browse hoặc iPhone Tunnel Suite để backup bằng cách: Vào Private/var/mobile/Library/Addressbook và copy lại 2 file AddressBook.sqlitedb và AddressBookImages.sqlitedb ra PC hoặc copy cả thư mục Addressbook.

- Làm tương tự như trên cho folder SMS và Mail :

Khi nào Restore máy mà cần khôi phục thì làm như sau:
Muốn đưa các file ở AddressBook đã Backup ở trên thì vào mục AddressBook và chọn vào từng file một:
- AddressBook.sqlitedb Nhấn phải chuột và chọn Replace File... rồi tìm tới File đã Backup trước kia.
- AddressBookImages.sqlitedb Nhấn phải chuột và chọnReplace File... rồi tìm tới File đã Backup trước kia.
(Nên chọn Backup file hoặc Save As trước khi thay thế để an toàn khi cần thì dùng lại)

Làm tương tự với thư mục SMS:
- sms.db Nhấn phải chuột và chọn Replace File... rồi tìm tới File đã Backup trước kia.
Backup và đồng bộ với Gmail.
Bạn Cắm Iphone vào==>Mở Itunes lên==>Chọn TAB giống như hình trên==>Điền Acc Google mail rồi backup lên đó
Nếu Restore lại thì chỉ cần làm giống như cũ là Danh bạ từ Gmail đổ xuống Iphone
 
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét